R

Cliƫnten van Reinaerde, dagbesteding met een dienstverlenend karakter, werken wekelijks in het CRC. Met geduld en toewijding selecteren zij de ingezamelde materialen op soort en kleur. Zo brengen zij orde aan en zorgen ervoor dat de ruimte een lust is voor het oog.
Docent: Sonja Feiertag.